Contact

Jana Kalbáčová Vejpravová

   jana@mff.cuni.cz  /  jana@mag.mff.cuni.cz

(+420) 95155 2735, (+420) 22491 1061