Alice Řezníčková

Bachelor thesis (2008 – 2009):

Nanokompozitní materiály: struktura a magnetické vlastnosti

Master thesis (2009 – 2011):

Struktura a magnetismus nanočástic na bázi přechodných kovů

Ph.D. thesis (2011 – 2017):

Nanostructures of magnetoresponsive transition metal oxides

(Reference on request, please contact Jana: jana’et’mag.mff.cuni.cz)